ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนแบบเว็บเควสท์

 บทเรียนแบบเว็บเควสท์นี้ ใช้ประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติม ในเรื่อง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ

 

  

ขอบคุณ ted.coe.wayne.edu

ขอบคุณ  http://ted.coe.wayne.edu

Advertisements